Actueel

Abonneren via RSS

Nederlandse land- en tuinbouw

52.695 landbouwbedrijven in Nederland (2020)

8,4 % de nationale werkgelegenheid (2019)

€ 56 mld. toegevoegde waarde agrocomplex (2019)

81 % van de landbouwexport blijft in Europa (2020)

18 sectoren

6 portefeuilles

3 regionale organisaties

Thema's

Sectoren

Akkerbouw & Vollegrondsgroente

De Nederlandse akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt kenmerkt zich door vakmanschap, innovatie en efficiëntie. Hierdoor kan de sector, als producent van duurzame en kwalitatief hoogstaande plantaardige producten, een aanzienlijke bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselproductie.

Lees meer

Biologische Landbouw

De vraag naar biologische producten groeit. Dit biedt kansen voor boeren en tuinders – de biologische land- en tuinbouw groeit dan ook. LTO werkt samen met Biohuis voor een goede belangenbehartiging van de biologische primaire sector.

Lees meer

Bollenteelt

Wereldwijd is er grote vraag naar Nederlandse bloembollen. Een zorgvuldige teelt met oog voor bodem, water en omgeving is een belangrijk speerpunt voor deze sector. De KAVB behartigt de belangen voor bollentelers.

Lees meer

Bomen, vaste planten en zomerbloemen

De Nederlandse boomkwekerij is een diverse sector met veel verschillende soorten bedrijven en producten. Zij is internationaal gezien onderscheidend op kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten.

Lees meer

Fruitteelt

De fruitteelt in Nederland legt zich toe op hard- en zachtfruit en steen- en pitvruchten. Fruittelers worden vertegenwoordigd door NFO.

Lees meer

Geitenhouderij

De Nederlandse geitenhouderij is een jonge, ambitieuze en groeiende sector. De vakgroep wil dat verantwoorde groei van melkgeitenbedrijven mogelijk blijft, met behoud van maatschappelijk draagvlak en een goed verdienmodel voor boeren.

Lees meer

Glastuinbouw

De Nederlandse glastuinbouw is een krachtige en innovatieve sector. Nederlandse tuinders telen op een verantwoorde manier groenten, bloemen en planten ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van consumenten in Europa en daarbuiten. Glastuinbouw Nederland vertegenwoordigt de sector.

Lees meer

Kalverhouderij

De Nederlandse kalverhouderij levert kalfsvlees van hoge kwaliteit aan consumenten in Nederland  en het buitenland. De sector zet zich samen met ketenpartners in voor dierenwelzijn en diergezondheid, verduurzaming en een gezonde markt.

Lees meer

Konijnenhouderij

De konijnenhouderij bestaat uit familie- en gezinsbedrijven die kwalitatief hoogwaardig konijnenvlees produceren. Het grootste deel hiervan gaat naar België. De sector investeert in dierenwelzijn, zowel wettelijk als bovenwettelijk.

Lees meer

Melkveehouderij

De Nederlandse melkveehouderij staat wereldwijd bekend om de kwaliteit van haar melk en het iconische beeld van de koe in de wei. Dierenwelzijn, duurzaamheid en een economisch gezonde sector staan hoog op de agenda.

Lees meer

Multifunctioneel

Steeds meer agrarische bedrijven combineren de productie van voedsel en groen met het leveren van maatschappelijke diensten. De Multifunctionele Landbouw verbindt boer en burger en is een sector met een enorme potentie.

Lees meer

Paardenhouderij

Nederland heeft een rijke paardentraditie. De paardensport is vanuit economisch perspectief de tweede sport van Nederland. De fokkerij staat wereldwijd hoog aangeschreven. Dierenwelzijn en diergezondheid zijn speerpunten van de paardenhouderij.

Lees meer

Paddenstoelen

De paddenstoelenteelt in Nederland is een innovatieve sector, waar volop kansen liggen voor duurzaam perspectief. De sector zet in op grotere innovatiekracht, marktversterking, verdere verduurzaming en betere arbeidsomstandigheden.

Lees meer

Pluimveehouderij

De Nederlandse pluimveehouderij produceert (broed)eieren en vlees. Zij is vooruitstrevend als het gaat om dierenwelzijn, stalemissies en mestverwaarding. Het voortdurend verbeteren en bewaken van diergezondheid en voedselveiligheid zijn prioriteit voor de vakgroep.

Lees meer

Schapenhouderij

De schapenhouderij beheert een deel van de natuur en het landschap en levert kwalitatief hoogwaardig en duurzaam lamsvlees. De vakgroep spant zich in voor een diervriendelijk en natuurlijk imago en verdere professionalisering van de sector.

Lees meer

Varkenshouderij

Varkensvlees is het meest gegeten vlees in Nederland en Europa. De Nederlandse varkenshouderij voldoet aan hoge eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. De sector wordt vertegenwoordigd door de Producenten Organisatie Varkenshouderij.

Lees meer

Vleesveehouderij

De Nederlandse vleesveehouderij wordt gekenmerkt door familiebedrijven die met passie, vakmanschap en zorg werken aan verantwoord rundvlees. De sector draagt bovendien bij aan biodiversiteit, het landschap en onderhoud van de natuur.

Lees meer

Partners