Disclaimer

De door LTO Nederland verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LTO Nederland kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. LTO Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. LTO Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door LTO Nederland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van LTO Nederland.

29 december 2006

BRON:


Naar boven