Geef uw mening over de herziening van het pachtstelsel

De herziening van het pachtbeleid is en blijft actueel. Minister Schouten heeft onlangs een voorstel voor de herziening van het pachtstelsel gepresenteerd. De discussie over de herziening van het pachtstelsel gaat hiermee een nieuwe fase in. LTO Nederland is als gesprekspartner betrokken bij deze herziening.
Uw mening is van belang
Om vanuit LTO Nederland de juiste inbreng in de discussie over het nieuwe pachtstelsel te kunnen leveren is het van groot belang om te weten wat leden willen. Wij willen graag van u weten welke punten voor u belangrijk zijn. Door het invullen van deze enquête kunt u aangeven voor welke punten in het nieuwe pachtstelsel LTO Nederland zich sterk moet maken. Doet u mee?
Wij vragen u hiervoor een online vragenlijst in te vullen: klik hier.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Tot en met 31 mei 2019 kunt u reageren. Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, neem dan contact op met Ard Mooij via amooij@ltonoord.nl. Namens Alfred Jansen, portefeuillehouder pacht LTO Nederland, alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

14 mei 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven