Update Blauwtong

Begin dit jaar maakten we ons zorgen over de komst van blauwtong naar Nederland. We hebben toen in Limburg twee voorlichtingsavonden gegeven samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren. Een aantal schapenhouders hebben toen hun dieren ingeënt. Helaas maar 15-20% is onze inschatting. En dat is een vermoeden gebaseerd op gesprekken met schapenhouders: er is vooral geënt door schapenhouders, die zich de vorige uitbraak nog levendig konden herinneren, omdat ze toen veel dieren hadden verloren.

Sinds die tijd is er weinig nieuwe informatie gekomen over de blauwtong situatie. Een uitbraak in Nederland is gelukkig uitgebleven, maar tot de hittegolf van vorige week, was het weer ook ongunstig voor de verspreiding van de knutten. Na die hitteperiode van vorige week kan dat anders zijn, er was veel warme wind uit het zuiden, gunstig voor de verspreiding van de knutten die het virus overbrengen. Tot nu toe is het virus alleen gevonden bij koeien in de monitoring. De koeien zijn er niet ziek van. Bij schapen zal het zonder gerichte monitoring onder schapen alleen gevonden worden, als ze er ziek van worden. Tot nu toe zijn er gelukkig geen klinische verschijnselen gezien bij schapen.

De vakgroep schapenhouderij heeft zich ingespannen om de monitoring op blauwtong te vervroegen naar augustus. Normaal is dat pas in het najaar gericht naar Blauwtong in de monitoring gezocht wordt. Maar het Ministerie heeft besloten zonder overleg met de vakgroep Schapenhouderij, dat dit niet gaat gebeuren. Wel heeft het Ministerie besloten, dat als er blauwtong gevonden wordt, het hele land besmet verklaard wordt. Dat levert dat natuurlijk een verandering op in het verhandelen van dieren over de grens. Gaat het economische belang hier boven het welzijn van de dieren? De toekomst zal het ons leren.
 
Saskia Duives-Cahuzak
voorzitter vakgroep Schapenhouderij LTO Nederland
 

29 juli 2019

BRON:
Saskia Duives - Cahuzak
Naar boven